NLFRInloggen
Tricolor salade Bloeiende planten Kolen Tricolor salade Spinazie Tomaten

Plantenkwekerij De Koster logo

 
 

Privacyverklaring

Plantenkwekerij De Koster BVBA vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Plantenkwekerij De Koster BVBA, met hoofdzetel te Eeckhoutweg 7, 1785 Brussegem - België alsook elke eventuele met Plantenkwekerij De Koster BVBA verbonden vennootschap conform artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.
In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Plantenkwekerij De Koster BVBA verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.
Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige klanten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële klanten en potentiële werknemers.

2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Plantenkwekerij De Koster BVBA verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Financiële administratie - 1001 - Beheren financiële administratie

Beheren van debiteuren, crediteuren, grootboek, facturen en uitvoeren financiële transacties.
Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderheden
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Wettelijke verplichting

Financiële afhandeling (Facturatie) - 702 - Factureren producten / diensten

Verwerken van verrichtingen en facturen.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Wettelijke verplichting

Inkoop en Voorraadbeheer - 801 - Strategisch inkopen

Kiezen van leverancier die de goederen of diensten mag leveren, tegen welke prijs en inkoopvoorwaarden, verzorgen van aanbestedingen en selectie, vastlegging in contracten.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Inkoop en Voorraadbeheer - 802 - Bestellen

Bestelling plaatsen

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Inkoop en Voorraadbeheer - 803 - Bewaken Voorraad

Bewaken van de voorraad, bijvoorbeeld incontinentiemateriaal

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Inkoop en Voorraadbeheer - 804 - Uitgifte/Inname Artikel

Artikel innemen of uitgeven

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Inkoop en Voorraadbeheer - 805 - Registratie Uitgifte / Inname

Registreren van uitgegeven en ingenomen artikelen

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Inkoop en Voorraadbeheer - 806 - Ontvangen Bestelling

In ontvangst nemen van de bestelde artikelen

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Inkoop en Voorraadbeheer - 807 - Registratie Ontvangst

Registreren van de ontvangen artikelen

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Klantenbeheer (administratie en verkoop)

Alle administratie inzake klanten, alsook verkoopondersteunende verwerkingen

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

Marketing - 402 - Samenbrengen vraag en aanbod

Afstemmen van het diensten aanbod op de vraag door middel van het versturen van mails naar klanten met bijvoorbeeld stockacties

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

Personeel en organisatie - 901/902 - Werving en selectie

Werving ondersteunt de activiteiten die zijn gericht op het benaderen van kandidaten. Selectie handelt eerder over het selecteren van de juiste kandidaat ter aanwerving.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Persoonlijke kenmerken
  • Leeftijd
  • Geslacht
 • Samenstelling van het gezin
  • Aantal kinderen
  • Bijzonderheden betreffende personen ten laste
 • Vrijetijdsbestedingen en interesses
  • Hobby's
  • Sport
  • Andere interesses
 • Opleiding en vorming
  • Bezochte scholen
  • Gevolgde cursussen
  • Behaalde diploma’s
 • Beroep en betrekking
  • Werkgever
  • Titel en functiebeschrijving
  • Datum van aanwerving
  • Vroegere functies
  • Voorafgaande ervaring
  • Referenties
  • Datum van vertrek
  • Reden van vertrek
  • Vorige betrekkingen en werkgevers
  • Periodes zonder betrekking
  • Bekomen kwalificaties en bevoegdheden
 • Beeld & geluidsopnames
  • Digitale foto's

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Toestemming betrokkene

Personeel en organisatie - 903 - Aanstellen en contracteren

Aanstellen en contracteren van de geselecteerde kandidaat.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • Rijksregisternummer
  • E-mail
 • Financiële bijzonderheden
  • Bankrekeningnummers
 • Persoonlijke kenmerken
  • Burgerlijke staat
 • Samenstelling van het gezin
  • Aantal kinderen
  • Bijzonderheden betreffende kinderen
 • Beroep en betrekking
  • Werkgever
  • Titel en functiebeschrijving
  • Datum van aanwerving
  • Loon: betaalwijzen
  • Loon: voordelen
  • Gepresteerde uren

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Personeel en organisatie - 908 - Personeelsbeheer

Verwerking van de loongegevens en lonen en alles wat dient te gebeuren voor een gedegen personeelsbeheer.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail
 • Financiële bijzonderhedenµ
  • Bankrekeningnummers
 • Persoonlijke kenmerken
  • Burgerlijke staat
 • Samenstelling van het gezin
  • Aantal kinderen
  • Bijzonderheden betreffende personen ten laste
 • Beroep en betrekking
  • Werkgever
  • Loon: betalingen en afhoudingen
  • Gepresteerde uren

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Personeel en organisatie - 911 - Registeren en identificeren medewerkers

Vaststellen van de eigenheid (identificatie) van medewerkers (bijv. d.m.v. RRN van medewerker) en het vastleggen van gegevens van deze personen via Dimona aangifte.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Wettelijke verplichting

Personeel en organisatie - 914 - Verzuimregistratie

Registratie van verzuim van, personeel (afwezigheden wegens ziekte...)

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Wettelijke verplichting

Personeel en organisatie - 915 - Verlofregistratie

Registratie van verlof van het personeel.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • E-mail

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Wettelijke verplichting

Registratie van de aandeelhouders

De registratie van de aandeelhouders van het bedrijf in een aandeelhoudersregister.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Rijksregisternummer

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Wettelijke verplichting

Verzamelen van gegevens via de website

contactformulier website waar bezoekers gegevens kunnen achterlaten met de bedoeling gecontacteerd te worden.

Voor dit doeleinde verzamelen wij:

 • Identificatiegegevens
  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • GSM
  • Rijksregisternummer
  • E-mail
 • Financiële bijzonderheden
  • Bankrekeningnummers
 • Persoonlijke kenmerken
  • Burgerlijke staat
 • Samenstelling van het gezin
  • Aantal kinderen
  • Bijzonderheden betreffende kinderen
 • Beroep en betrekking
  • Werkgever
  • Titel en functiebeschrijving
  • Datum van aanwerving
  • Loon: betaalwijzen
  • Loon: voordelen
  • Gepresteerde uren

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in:

 • Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens binnen Plantenkwekerij De Koster BVBA

Binnen Plantenkwekerij De Koster BVBA springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden.

Plantenkwekerij De Koster BVBA heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen Plantenkwekerij De Koster BVBA worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn.

Uw persoonsgegevens buiten Plantenkwekerij De Koster BVBA

Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:

 • Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken, zoals de belastingadministratie
 • Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie...

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:

Dienstverleners die ons helpen bij:

 • Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties
 • Het beheer van onze servers

Sociale media toepassingen waar wij gebruik van maken.

Op onze website maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. Plantenkwekerij De Koster BVBA heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Plantenkwekerij De Koster BVBA heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt. Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

6. Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het recht op toegang:

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Het recht op verbetering:

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

Het recht op verwijdering en beperking:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.

U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.

U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om uw toestemming in te trekken:

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot kristof@plantenkwekerijdekoster.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

7. Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Plantenkwekerij De Koster BVBA dan kan u hiervoor terecht via kristof@plantenkwekerijdekoster.be (verwerkingsverantwoordelijke) of via brief aan de verwerkingsverantwoordelijke - Plantenkwekerij De Koster BVBA - Eeckhoutweg 7, 1785 Brussegem - België.

Datum: 05/11/2019